Posted on

(Polish only) O Żeleznodorożnym w “Przeglądzie Bałtyckim”

W tym tygodniu zadebiutowałem na łamach portalu “Przegląd Bałtycki” tekstem poświęconym miejscowości Żeleznodorożnyj, przed którą od lat stoją poważne wyzwania rozwojowe: https://przegladbaltycki.pl/17084,kapitalne-gierdawy….

Czy tzw. remont kapitalny, stosunkowo nowy pomysł władz regionalnych, zwiększy atrakcyjność przedwojennych Gierdaw? Debiut ma również wymiar fotograficzny, ponieważ artykułowi towarzyszą zdjęcia mojego autorstwa. Dziękuję redakcji “PB” za współpracę!

Moje zdjęcia Żeleznodorożnego można również znaleźć na tej stronie internetowej.