Posted on

On Kaliningrad Oblast for Casimir Pulaski Foundation

In Casimir Pulaski Foundation’s latest policy paper, I argue that Kaliningrad Oblast faces the biggest challenges ever since the disintegration of the Soviet Union and that these challenges are impossible to overcome under the current circumstances.

It happened so not only because of Russia’s invasion of Ukraine, but also because of the events that had led up to it: growing centralisation, ignoring the semi-exclave’s natural needs related to trade and cross-border cooperation, as well as its militarisation.

The Oblast and its inhabitants is have been cut off from main sources of economic growth. Russia will not be able to provide effective and efficient supply lines to make up for it as the Kremlin has different priorities.

As a result, Kaliningrad Oblast has become a besieged fortress that is drifting further away both from Moscow and the West. In the eyes of Russian authorities, it only exists to threaten.

Big thanks to Katarzyna Pisarska and Andrzej Kozłowski for a great cooperation opportunity!

Posted on

[polish-only] Browar za lasem. Polessk-Labiawa

Kontynuuję cykl artykułów poświęconych nieoczywistym miejscom w obwodzie kaliningradzkim. Po Ponarcie i Żeleznodorożnym przyszedł czas na Polessk. Mój tekst dla “Przeglądu Bałtyckiego” znajduje się tutaj: https://przegladbaltycki.pl/18139,browar-za-lasem-polessk-labiawa.htmlhttps://przegladbaltycki.pl/18139,browar-za-lasem-polessk-labiawa.html.

Posted on

(Polish language only) 77 lat temu rozpoczęła się zagłada Królewca

Destruction of KKönigsberg during World War Two

Dzisiejszej nocy (26-27 sierpnia) obchodziliśmy 77. rocznicę pierwszego z dwóch brytyjskich nalotów bombowych na #Królewiec. Drugi, trzy dni później, dopełnił dzieła zniszczenia centrum miasta, które na przestrzeni wieków tworzyli ludzie wielu etnosów, wyznań i światopoglądów.

Zagładę Knipawy, Lipnika i Startego Miasta obserwował Michael Wieck – Żyd, który cudem przeżył Szoah i późniejsze sowieckie rządy wojskowe. Zapraszam do lektury mojego najnowszego artykułu w portalu “Przegląd Bałtycki“: https://przegladbaltycki.pl/17641,sierpniowy-koszmar-krolewca-oczami-michaela-wiecka.html.

Posted on

on ponarth at 35mmc.com

My article on Ponarth, a suburban area of pre-war Königsberg that retained its name and charm even after 1945 just got published at 35mmc.com. It’s one of the more prominent blogs about film photography established by Hamish Gill and run by analogue enthusiasts. The keep proving wrong those who say that film photography is dead. On the contrary – it’s alive and kicking!

Thanks to Hamish for making it possible!

Posted on

[Polish-only] O Żeleznodorożnym w “Przeglądzie Bałtyckim”

W tym tygodniu zadebiutowałem na łamach portalu “Przegląd Bałtycki” tekstem poświęconym miejscowości Żeleznodorożnyj, przed którą od lat stoją poważne wyzwania rozwojowe: https://przegladbaltycki.pl/17084,kapitalne-gierdawy….

Czy tzw. remont kapitalny, stosunkowo nowy pomysł władz regionalnych, zwiększy atrakcyjność przedwojennych Gierdaw? Debiut ma również wymiar fotograficzny, ponieważ artykułowi towarzyszą zdjęcia mojego autorstwa. Dziękuję redakcji “PB” za współpracę!

Moje zdjęcia Żeleznodorożnego można również znaleźć na tej stronie internetowej.