O Żeleznodorożnym w “Przeglądzie Bałtyckim”

Zadebiutowałem na łamach portalu “Przegląd Bałtycki” tekstem poświęconym miejscowości Żeleznodorożnyj, przed którą od lat stoją poważne wyzwania: https://przegladbaltycki.pl/17084,kapitalne-gierdawy….

Czy tzw. remont kapitalny, stosunkowo nowy pomysł władz regionalnych, zwiększy atrakcyjność przedwojennych Gierdaw? Debiut ma również wymiar fotograficzny, ponieważ artykułowi towarzyszą zdjęcia mojego autorstwa. Można je znaleźć również tutaj.

Dziękuję redakcji “PB” za współpracę!